Vigtig information fra generalforsamlingen angående grundlejen 2023

Der har været afholdt generalforsamling den 8. juli 2023

Se referat i andet nyhedsbrev, men her er lige de vigtigste beslutninger:

Der blev valgt ny formand, da Peder Mathisen ikke ønskede at fortsætte.

Ny formand er Peter Bülow Hansen

Der blev også valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Hans Erik Bøtker og Jens Thinghuus

Se under “Bestyrelse”

Det nye pristalsregulerede grundlejebeløb er udregnet som følgende:

Sidste år 4677,00 kr. + pristalsstigningen er på 298,00 kr. i alt: 4975,00 kr.

Dertil lægges 330,00 kr. til renovation – Så i år bliver grundejerne på 5305,00 kr.

Foreningen af Hytteejer på Værnet opfordre til at man betaler dette beløb uanset om der skulle blive opkrævet mere eller mindre, fra jeres lodsejer.

Vi opfordre også til at der bliver betalt til tiden, så der ikke er noget udestående med lodsejerne, det er vigtigt i vores bestræbelser på at få godkendt en standardlejekontrakt i fredningsnævnet.

Mvh. Bestyrelsen