Kort over hytterne

Den 7. august 1995 foretog det daværende Ringkøbing Amt en registrering af hytterne på Værnengene i forbindelse med fredningssagen. Ved denne registrering blev hytterne opmålt, beskrevet og fotograferet.  Der er 216 hytter på Store Mjøl, 28 på Lille Mjøl og 83 hytter på Grønbjerg. På kortene ses lodsejere og hyttenumre.

Grønbjerg

Store Mjøl

Lille Mjøl