Fælleshytten

Der indkaldes til Generalforsamling i fælleshytten den, 26/8 2023. Kl. 13.30

Dagsorden følger senere. Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før.

Sommerfest samme dag omkring kl. 18.00, når maden er klar.

Husk tilmelding til Søren Smed tlf. 51 25 36 49

Mvh. Bestyrelsen.

Generalforsamling 2023