Information til alle hytteejere!

Standard lejekontrakt!

Bestyrelsen kan meddele, at der pr. 14/12 2023 er indgået standard lejekontrakt mellem samtlige 10 lodsejere og hytteejerforeningen. Standard lejekontrakten er et krav i forhold til fredningskendelsen. Kontrakten er sendt til godkendelse i fredningsnævnet og er gældende 5 år!