Hytter til salg

Bestyrelsen har besluttet at give medlemmerne mulighed for at sætte deres Værnhytte til salg på foreningens hjemmeside. Flere hytter bliver ikke brugt og har over længere tid været til salg. Foreningen ønsker at der er aktivitet i alle hytter og vil give mulighed for at skabe kontakt mellem køber og sælger. Vi opfordrer til at man efterlever den aftale der under kontraktforhandlingerne var enighed om vedr. lodsejers godkendelse af nye ejere. Aftalen blev ikke ratificeret, men vi opfordrer til at følge den.

“I henhold til fredningskendelsen af 25. juni 2004 må hytterne ikke ændres“…

Al udvendig vedligeholdelsen skal udføres med tilsvarende materialer som hytterne er registreret og fotograferet med i arkivmateriale fra 1995. Er hytteejerne i tvivl om hvad man må – og ikke må – i forbindelse med vedligeholdelse, kan der rettes henvendelse til foreningens bestyrelse. Det er Ringkøbing-Skjern Kommune der administrerer tilsynet med hytterne, hvorfor der i de fleste tilfælde vil blive henvist hertil. Der gives tilladelse eller afslag efter gældende retningslinjer. Hytteejere kan også henvende sig direkte til kommunens sagsbehandlere.

Hyttesalg: Send en mail til Torben Morel morel@fibermail.dk  med oplysninger om ejers navn og adresse, mailadresse og telefonnummer, hyttenummer, oplysning om hytten er beliggende på Store Mjøl, Lille Mjøl eller Grønbjerg. Vedhæft et salgsfoto i høj opløsning. NB: Ejere giver tilladelse til at offentliggøre navn, tlf. og mailadresse på foreningens hjemmeside, så poster vi det under “nyheder”. Andre oplysninger om hytten, herunder priser, vil ikke blive oplyst på denne side. Foreningen af hytteejere påtager sig ikke ansvaret for de af ejer fremsendte oplysninger på mail. Ejers navn og adresse bliver sammenholdt med foreningens medlemskartotek. Annonceres der på siden er det ejer/sælgers pligt at give oplysning til foreningen på ovenstående mail når hytten ikke er til salg mere.