jagt i reservater

Såkaldte bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater er fristeder, hvor pattedyr og fugle kan yngle, raste og søge føde i fred. Staten har i dag ansvaret for knapt hundrede bekendtgørelsesfredninger og vildtreservater, der omfatter i alt cirka 330.000 hektar natur, hvoraf godt 90 procent af arealet er vådområder. I nogle af disse reservater er der særlige regler for jagt, hvorfor det er vigtigt at orientere sig i disse regler før man driver jagt på fiskeriterritoriet. Ud over vildtreservaterne er der udpeget en række områder med forbud mod motorbådsjagt i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Endelig er der i jagtloven fastsat et forbud imod jagt på fiskeriterritoriet indenfor en afstand af 500 meter fra områder der har status som byzone og 100 meter fra områder der har status som sommerhusområder. I tvivl om jagtområder, reservater og regler? Se mere på Miljøstyrelsens website

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...